2588

AZERBAIJAN CONFEDERATION OF TRADE UNIONS

Voluntary association of 26 branch trade unions

Конфедерация Профсоюзов Азербайджана создана на учредительном съезде профсоюзов Азербайджана, который состоялся 5-6 февраля 1993 года.
Сегодня Конфедерация является добровольным объединением 26 отраслевых профсоюзов и Совета профсоюзов Нахичеванской Автономной Республики.
КПА одно из самых крупных общественных объединений Азербайджана. В рядах КПА насчитывается более 1 млн.600 тысяч членов профсоюзов. Основным принципом организационного строения профсоюзов Азербайджана является производственно-отраслевой. На 1 января 2013 года Конфедерация объединяет в себе 17173 профсоюзные организации, 498 райкомов и горкомов отраслевых профсоюзов.

****

AHİK 5-6 fevral 1993-cü ildə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının qurultayında təsis edilmişdir. Həmkarlar ittifaqları üzvlərinin əmək, sosial-iqtisadi hüquq və mənafelərinin təmsil və müdafiə edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının və sahələrarası birliklərinin könüllü ittifaqıdır. AHİK 18610 həmkarlar ittifaqı təşkilatını özündə birləşdirir. Həmkarlar ittifaqı üzvlərinin ümumi sayı təxminən – 1600000 nəfərdir. AHİK özündə 26 sahə həmkarlar ittifaqı birliklərini birləşdirir. 24 fevral 1994-cü ildə «Həmkarlar İttifaqları haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir.

Converter

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB