2536

GETTER GROUP

Official distributor of Elita-Mineral Group Factory

"Getter Group" MMC Rusiyanın 8 qida zavodunun Azәrbaycanda rәsmi distribütorudur.
Şirkәt Rusiya şirniyyatların, mineral-müalicәvi suların, tәbii meyvә şirәlәrindәn hazırlanan limonadların topdan vә pәrakәndә satışını tәşkil edir. Hәmçinin şirkәt Avropa dövlәrindәn vә Çin Xalq Respublikasından dәftәrxana, 1001 xırdavat, oyuncaq, bijuteriya, tәsәrrüfat vә hәdiyyәlik mallarının da topdan satışını tәşkil edir.

Converter

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB