Consulting and accounting services

1985

NASH CONSULTING

Baku, Yasamal district,
Jafar Jabbarli 44, 10-ый этаж

Monday - Friday

09:00 - 18:00

M

Nizami

More details about the company

"НАШ КОНСАЛТИНГ" оказывает нижеперечисленные услуги:
- бухгалтерский учёт;
- налоги;
- кадровые услуги;
- бесплатный консалтинг.

******

"NAŞ KONSALTİNQ" aşağıda qeyd olunmuş xidmətləri göstərir:
- mühasibat üçotu;
- vergilər;
- kadr xidmətləri;
- pulsuz məsləhət.