1944

STATE AGENCY ALTERNATIV AND RESTORABLE ENERGY SOURCES

ABEMDA

"ABEMDA" была образована 01 февраля 2013-го года по Указу Президента Азербайджанской Республики с целью усовершенствования системы управления альтернативной и восстанавливающей энергией в стране.

*****

Ölkədə alternativ və bərpa olunan enerji sahəsində idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 01 fevral 2013-cü il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi yaradılmışdır.

Converter

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB