1884

SM CONSULTING

Şirkətlərin vergi and mühasibat uçotunun aparılması, consulting xidmətləri-vergi uçotu ilə bağlı məsləhətlər, vergi uçotunun təşkili, kadrlar işinin təşkili

1884

SM CONSULTING

Baku, Narimanov district,
Alovsat Aldulrahimov 118-16 А

M

Ganjlik

More details about the company

Наша компания предлагает следующие услуги:
1. Проведение налоговых проверок в учреждениях
2. Советы и консультации по налоговому учету
3. Составление бухгалтерского учета согласно законодательству

* * * * *

Şirkətimizdə göstərilən xidmətlərin əsasını aşağıdakılar təşkil edir:
1. Müəssisələrdə vergi yoxlmasının aparılması;
2. Vergi uçotu ilə bağlı əməliyyatlar üzrə məsləhətlərin verilməsi;
3. Qanunvericiliyə uyğun olaraq, mühasibat uçotunun qurulması;
4. Əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi;
5. Aylıq, rüblük, illik hesabatların DSMF, statistika və məşğulluq orqanlarına təqdim edilməsi;
6. Aylıq, rüblük, illik hesabatların vergi orqanına təqdim edilnəsi;
7. Müəssisələrin fəaliyyətinə uyğun olaraq məsləhət xidmətləri;

Şirkətimizdə göstərilən Tədris proqramının əsasını aşağıdakılar təşkil edir:

1. Əmək haqqının uçotu:
- Əmək haqqının hesablanması
- Məzuniyyətin (əmək, təhsil, sosial) hesablanması
- Ezamiyyətin hesablanması
- Xəstəlik vərəqəsinə görə verilən müavinətin hesablanması
- Vergi, DSMF, statistika və məşğulluq orqanlarına hesabatların göndərilmə qaydası
2. Ödəmə mənbəyində vergilərin hesablanması və hesabatların doldurulma qaydası
3. Sadələşdirilmiş vergi bəyannaməsinin doldurulma qaydası
4. ƏDV ilə bağlı əməliyyatların izahı:
- hesablanmış vergi məbləğinin müəyyən edilməsi
- əvəzləşdirilməli vergi məbləğinin müəyyən edilməsi
- qeyri-rezidentlərlə bağlı əməliyyatların izahı
- ƏDV bəyannaməsinin doldurulması qaydası
5. Balansın qurulması
6. Mənfəət vergi bəyannaməsinin doldurulması

Qeyd: Bizim təlimçilər beynəlxalq təşkilatlarda və iri vergi ödəyicilərində tədris keçmiş şəxslərdir. Dərslər hər bir mövzu üzrə praktiki vəsaitlərlə keçirilir. Tədrisin sonunda iştirakçılar imtahan nəticəsinə əsasən sertifikat əldə edəcəkdir.