2550

SCIENTIFIC RESEARCH AND DESIGN CONSTRUCTION INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS named after S. DADASHEV

SCIENTIFIC RESEARCH AND DESIGN CONSTRUCTION INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS named after S. DADASHEV

2550

SCIENTIFIC RESEARCH AND DESIGN CONSTRUCTION INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS named after S. DADASHEV

Baku, Nasimi st.,
Fuzuli st. 67

Monday - Friday

09:00 - 15:00

More details about the company

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ им. С.ДАДАШЕВА был создан в мае 1930 года. Работа Института начинает новый этап в мае 2006 года, он продолжает свою деятельность в составе агенства надзора над безопасностью строительства при Министерстве Чрезвычайных дел.


**********


Akademik Sadıx Dadaşovun adını daşıyan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Konstruktor İnşaat Materialları institutu fəaliyyəti 1930-cu ilin may ayında yaradılmışdır. İnstitutun fəaliyyətində 2006-cı ilin may ayından yeni mərhələ başlayır, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyinin tərkibində işini davam edir.