5695

All kinds of design, design, construction and repair works

5695

DANDELİON GROUP

Baku,
Ahmad Rajabli 1/47

Monday - Friday

10:00 - 19:00

break time

13:00 - 14:00

Tech Plaza

About the company

Как семья “ Dandelion Group”, наша цель - почувствовать и создать атмосферу, которая обеспечит здоровье и благополучие людей. Мы предлагаем услуги - интерьер, экстерьер и ландшафтный дизайн; Ремонтные работы; Брендинг и графический дизайн. Объединяя наш опыт с творчеством, мы готовим самые частные и неповторимые места. Если вы хотите жить в такой среде, свяжитесь с нами. Мы будем рады вам помочь. “Dandelion Group” ailəsi olaraq məqsədimiz - insan sağlamlığını və rahatlığını təmin edəcək atmosferi hiss etmək və yaratmaqdır. Sizə - İnteryer,eksteryer və landşaft dizaynı ; Təmir işləri; Brendinq & Qrafik Dizayn; xidmətlərini təklif edirik. Təcrübəmizi yaradıcılığımızla birləşdirərək ən özəl və təkrar olunmaz məkanları hazırlayırıq. Əgər siz də belə bir mühitdə yaşamaq istəyirsinizsə bizə müraciət edin. Sizə yaxından kömək etməkdən məmnun olarıq. As a family of “ Dandelion Group”, our goal is to feel and create an atmosphere that will ensure the health and wellbeing of people. We offer services- interior, exterior, and landscape design; Repair; Branding & Graphic Design; Combining our experience with creativity, we are preparing the most private and repetitive places. If you would like to live in such an environment, please contact us. We will be delighted to help you closely.

exhibition-standexhibition-stand-in-bakuexhibition-stand-designexhibition-stand-design-in-bakuexhibition-boothexhibition-booth-in-bakuexhibition-booth-in-azerbaijanstand-builderstand-builder-in-bakustand-builder-in-azerbaijanstand-contractorstand-contractor-in-bakustand-contractor-in-azerbaijanstand-fabricatorstand-fabricator-in-bakustand-fabricator-in-azerbaijanstand-fabricator-in-azerbaijanexhibit-builderexhibit-builder-in-bakuexhibit-builder-in-azerbaijanexhibit-contractorexhibit-contractor-in-bakuexhibit-contractor-in-azerbaijanexhibit-fabricatorexhibit-fabricator-in-bakuexhibit-fabricator-in-azerbaijanexhibit-houseexhibit-house-in-bakuexhibit-house-in-azerbaijanfair-in-bakufair-in-azerbaijanexhibition-stands-2022exhibition-stands-2022-in-bakuexhibition-stands-2022-in-azerbaijanexhibition-stand-design-exhibition-stand-priceexhibition-stand-price-in-bakuexhibition-stand-price-in-azerbaijanexhibition-booth-standexhibition-booth-stand-in-bakuexhibition-booth-stand-in-azerbaijan