1327

AZERBAIJANI GEOGRAPHIC SOCIETY

Azerbaijani Geographic Society

Азербайджанское Географическое Общество было создано в 1939 -ом году как филиал Географического Общества СССР в Азербайджане.

*******

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti 1939-cu ildə SSRİ Coğrafiya Cəmiyyətinin Azərbaycan filialı kimi yaradılmışdır. 1957-ci ildə Cəmiyyətin I Qurultayında onun nizamnaməsi qəbul edildi və müstəqil Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti yaradıldı, 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində yenidən qeydə alındı. Fəalliyəti dövründə cəmiyyətin üzvləri coğrafiya və ona yaxın elm sahələrində fundamental və tətbiqi elmi tədqiqatlar aparmış, Azərbaycanda orta və ali məktəblərdə coğrafiyanın tədrisinin təşkilini təmin etmişlər. Ölkədə təbiəti mühafizə və coğrafi biliklərin geniş təbliği ilə məşqul olmuşlar. Cəmiyyətin rəyasət heyyəti, prezidenti, icraçı direktoru və vitse-prezidentləri fəalliyət göstərir. Cəmiyyətin prezidenti vəzifəsində uzun müddət akad. M.A.Qaşqay, AMEA müxbir üzvü Q.K.Gül, akad. H.Ə.Əliyev və akad. B.Ə.Budaqov kimi görkəmli alim-ictimai xadimlər çalışmışlar. Cəmiyyətin ölkənin əksər rayonlarında bölmələri fəaliyyət göstərir, üzvlərinin sayı 2000 nəfərə yaxındır.

Converter

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB