2261

GALLERY OF FINE ARTS

Drawing, painting, sculpture, geometric drawing, digital image

В Галерее Изобразительного искусства дети занимаются изучением графики, художеством, нестандартными способами и техниками рисования.

Təsviri Sənət Qalereyasında uşaqlar qrafika və rəngkarlıqla məşğul olur, qeyri-ənənəvi təsvir üsulları və texnikalar vasitəsilə təsvir sirlərini öyrənirlər

Converter

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB