185

AGRARCredit branch "Shaki"

Financial and Business Services

Небанковская кредитная организация "AGRARKREDIT" начала свою деятельность с 14 апреля 2001 года. "AGRARKREDIT" выдаёт кредиты на машины и оборудования для сельского хозяйства в Азербайджане.

*****

"Aqrarkredit" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Bank olmayan Kredit Təşkilatı 14 aprel 2001-ci ildən fəaliyyət göstərir və Azərbaycan Respublikası Səhmdar Kommersiya Aqrar-Sənaye Bankının hüquqi varisidir.
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankın lisenziyasına əsasən "Aqrarkredit" Səhmdar Kredit Təşkilatına aşağıdakı göstərilən əməliyyatları aparmaq hüququ verilmişdir:
1. Kənd təsərrüfatı sahələrində və kənd yerlərində fəaliyyət göstərən şəxslərə, o cümlədən kredit ittifaqlarına kreditlər vermək;
2. Kredit xidməti göstərilmiş şəxslərə
a) hesablar açmaq və onların hesabları üzrə əməliyyatlar aparmaq;
b) Pul vəsaitini, veksellərini, ödəniş və hesablaşma sənədlərinin inkassasiya etmək və onlara hesablaşma-kassa xidməti göstərmək;
c) Müştərilərin tapşırığı ilə daxili valyuta bazarında xarici valyutanı almaq və satmaq;
3. Beynəlxalq maliyyə təşkilatlarının, dövlətlərarası sazişlər üzrə donor dövlətlərinin, habelə Azərbaycan Respublikası Hökumətinin aqrar sahənin, habelə kənd yerlərinin inkişaf etdirilməsi layihələrinin icrasında iştirak etmək, eləcə də həmin layihələr üzrə agent funksiyalarını icra etmək.

Converter

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB