1622

ASSOCIATION OF PHYSIOTHERAPY OF AZERBAIJAN REPUBLIC

Physiotherapy Association

Ассоциация Физиотерапии Азербайджанской Республики была зарегистрирована в 2011-м году.

Целью и обязанностью ассоциации является:
1. Проведение на территории Азербайджанской Республики просветительских работ по современной физиотерапии среди граждан и работающих в этой сфере специалистов.
2. Для достижение своих целей ассоциация претворяет в жизнь следующее:
• Расширение и обеспечение развития квалификации в сфере физиотерапии в АР.
• Развитие отношений и сотрудничества организаций АР, функционирующих в сфере реабилитации.
• Оперативное и конструктивное решение отношений между международными организациями и частными и государственными центрами восстановления АР, функционирующими в сфере реабилитации.
• Оказание поддержки участия специалистов реабилитационной сферы в семинарах, конференциях, выставках и т.д., проводимых местными и международными организациями.
• Получение, обработка и передача информации о реабилитационной сфере специалистам.
• Организация и проведение местных и международных тренингов, семинаров и конференций.
• Сотрудничество с местными и международными организациями для организации преподавания Физиотерапии на уровне университета.
• Исполнение вышеуказанных пунктов, разработка новых проектов.

***

Azərbaycan Fizioterapiya Assosiasiyası 2011–ci ildə qeydiyyatdan keçib.

Birliyin məqsəd və vəzifələri:
1. Birliyin məqsədi Azərbaycan Respublikasının ərazisində vətəndaşlar və bu sahədə çalışan mütəxəssislər arasında müasir fizioterapiya haqqında maarifləndirmə işləri aparmaq.
2. Birlik məqsədlərinə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir:
• Fizioterapiya ixtisasını Azərbaycanda daha da genişləndirmək və inkişafına nail olmaq.
• Reabilitasiya sahəsi üzrə respublikada fəaliyyət göstərən təşkilatların əməkdaşlığını və əlaqələrini inkişaf etdirmək.
• Reabilitasiya sahəsi üzrə fəaliyyətdə olan beynəlxalq təşkilatlarla respublikada olan özəl və dövlət mövcud bərpa mərkəzlərinin əlaqələrinin və əməkdaşlığının operativ və konstruktiv həllinə çalışmaq.
• Reabilitasiya sahəsindəki mütəxəssislərin yerli və beynəlxalq təşkilatların keçirdikləri seminar, konfrans, sərgi və s. tədbirlərdə iştirakına dəstək göstərmək.
• Reabilitasiya sahəsi üzrə yeni informasiyanın alınması, işlənməsi və mütəxəssislərə çatdırılması.
• Yerli və beynəlxalq treyninq, seminar və konfransların təşkili və keçirilməsi.
• Fizioterapiyanın universitet səviyyəsində tədrisinin tətbiqi məqsədi ilə yerli və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq.
• Yuxarıda göstərilən bəndlərin icrası, yeni layihələrin işlənməsi və tətbiqi.

Converter

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB