All kinds of accounting, tax, finance, human resources services

2528

E-MUHASIBAT.AZ

Baku, Nasimi st.,
Mirza Aga Aliyev 210, 5-ый этаж

Monday - Saturday

10:00 - 19:00

break time

13:00 - 14:00

M

28 May

Winter Park Hotel

More details about the company

Компания "E-MUHASIBAT.AZ" предлагает все виды учета, налогообложение, финансы, услуги в области человеческих ресурсов.

*********

Kadr Uçotu
- İşə qəbul və azad olma ilə bağlı bütün növ sənədləşmə prosesi,
- Hər növ məzuniyyət, xəstəlik, ezamiyyət və sair proseslərin uçotu,
- Şirkətdaxili kadr hərəkətinin və dəyişikliklərin rəsmiləşdirilməsi.

Maliyyə Uçotu
- Maya dəyərinin hesablanması,
- Mənfəət və Zərər hesabatının tərtibatı,
- Pul vəsaitlərinin hərəkətinə dair hesabatlar,
- Digər müəssisənin maliyyə durumunu göstərən hesabatların və analizin aparılması.

Vergi Uçotu
- Bütün növ Vergi Bəyannamələrinin (ƏDV, Sadələşmiş, ÖMV, Mənfəət və s.) tərtibatı,
- Vergi ödənişlərinin optimallaşdırılması,
- Kameral uyğunsuzluqların aradan qaldırılması.

Mühasibat Uçotu
- Əsas vəsaitlərin uçotu,
- Mal-material uçotu,
- Əmək haqqı uçotu,
- Pul vəsaitlərinin uçotu,
- Kontragentlər və alıcılarla hesablaşmaların uçotu.