661

CAPITAL AUDIT

AUDİT VƏ MALİYYƏ HESABATLARI

661

CAPITAL AUDIT

Baku, Binaqadi district,
Jafar Khandan 54

BEHRUD, 2nd floor

Monday - Saturday

09:00 - 18:00

break time

13:00 - 14:00

M

Azadlig prospekti

Metro Park

More details about the company

“Capital Audit” MMC Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatasının AT / 151 qeydiyyat nömrəli “İcazə” sənədi ilə fəaliyyət göstərən audit şirkətidir. Mütəxəssislərimiz Beynəlxalq maliyyə Hesabatları standartları (İFRS), Beynəlxalq Audit Standartları, US GAAP sahəsində, habelə milli vergi və hüquq sistemində dərin bilik və geniş təcrübəyə malikdir. Audit işi formallıqdan daha çox sizin biznesinizin qorunması üçün ehtiyac və uğur qazanmağınıza həvəsləndirmə yolunda vacib amildir. Erkən xəbərdarlıq, açıq ünsiyyət və məsələlərin praqmatik həlli bizim yanaşmamızın başlıca xüsusiyyətidir. Biz yalnız auditor kimi yox, həmçinin müştəri xidməti tərəfdaşı olaraq keyfiyyətin çatdrılmasına səy göstəririk. Audit keyfiyyəti və mükəmməl müştəri xidmətləriprinsipləri birlikdə irəliləyir. Bu missiya audit şöbəsində olan bütün insanlaratəlqin edilir və korporativ mədəniyyətimizin əsasını təşkil edir. İllik dövr boyunca cari ilin müvafiq maliyyə hesabatları və müvafiq qanunvericilikvə texniki dəyişikliklərlə, eləcə də şirkətinizin imkanlarının maksimal həddəçatdırılması üzrə uyğun anlayışlarla sizi təmin edərək, “Capital Audit” MMC biznes əməliyyatlarınızın genişləndirilməsinə xidmət edir.