Проектирование газопроводов магистральных, коммерческих объектов, высокоэтажных жилых зданий, частных жилых домов.

9407

ИНТЕР ГАЗ СЕРВИС

Баку, Низаминский р-он,
Наваи 15 А

Понедельник - Воскресенье

09:00 - 20:00

Перерыв

13:00 - 14:00

Подробнее о компании

Компания "INTER QAZ SERVIS" занимается проектированием газонефтепроводов, внутрипромысловый трубопроводов, магистральных газопроводов низкого, среднего и высокого давления, газовых сетей жилых населенных пунктов, высотных жилых зданий, коммерческих объектов, частных домов, газонаполнительные станции (ГНС), автозаправочные станции и автогазозаправочные станции , сжиженного углекислого газа (СУГ). Также строительство, капитальный ремонт, реконструкция магистральных и промысловых трубопроводов, внутригородских, поселковых и межпоселковых газопроводов, монтаж технологического оборудования, изготовление, установка и ремонт металлоконструкции, подъемных механизмов, паровых котлов и сосудов работающих под давлением. Проведение освидетельствования и диагностирования сосудов, работающих под давлением (стационарных емкостей, железнодорожных и автомобильных цистерн по перевозке опасных грузов, паровых котлов) неразрушающий контроль сварочных соединений и стальных канатов (тросов), разрушающий контроль качества, анализ металла, контроль железобетонных конструкций, внутренних и внешних декоративных работ, инженерных систем, болтовых соединений на металлоконструкциях, написание (WPS ,PQR). Компания действует на основании лицензии. **** "INTER QAZ SERVIS" şirkəti sizə aşağıdaki xidmətləri göstərir: - Tez bir zamanda yüksək səviyyədə qaz layihələrinin hazırlanması - yaşayış binaların, fərdi evlərin, qeyri yaşayış sahələrin, kommersiya obyektlərin işçi layihələrinin hazirlanması; - qaz kəmərlərinin tikintisi və təmiri üçün işçi layihələrinin hazırlanması; - layihələrinin digər təşkilatlar tərəfindən razılaşdırılması həyata keçirilir. Şirkət Lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Qaz və neft kəmərlərinin, yataqdaxili boru kəmərlərinin, yaşayış məntəqələrinin, çoxmərtəbəli yaşayış binaları, kommersiya binalar, özəl evlər, yanacaqdoldurma məntəqələrinin (YDM), qaz stansiyaları və qaz stansiyalarının, aşağı, orta və yüksək təzyiqli qaz şəbəkələrinin magistral boru kəmərlərinin, maye karbon qazı (MKQ) Design. Tikinti, təmir, əsas və sahə kəmərləri, şəhər, mahal və qaz kəmərləri, texnoloji avadanlıqların, istehsal, quraşdırma və polad konstruksiyaların təmiri, qaldırıcı avadanlıq, qazanları və təzyiq gəmilər quraşdırılması yenidən qurulması. Müayinə və təzyiq altında işləyən gəmilərin diaqnoz aparılması (stasionar tanklar, təhlükəli yüklərin, buxar qazanları daşınması üçün dəmir yolu və yol tanker) keyfiyyətə nəzarət və metal təhlili, konkret nəzarət strukturları, daxili və xarici məhv qaynaq oynaqların və polad kəndirlərlə (ipləri) qeyri-dağıdıcı test dekorativ işləri, mühəndis sistemləri, polad strukturlar üzrə boltlama (SES, PQR) yazılı.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане