7177

ИХЛАС-ГЕО

Баку, Хатаинский р-он,
Вунгтау 6 A

Понедельник - Суббота

08:00 - 18:00

Подробнее о компании

"IHLAS-GEO" şirkəti aşağıdakı işləri yetirir: - İşçi planlarının tərtibi, - Tikinti sahələrinin topoqrafik planının hazırlanması, - Tikinti-quraşdırma işlərinin geodezik nəzarəti və ekspertizası, - Binaların və tikililərin çökmələrinin müşahidəsi, - Layihə və landşaft işləri üçün topoqrafik planalma, - Fasadların ölçülməsi və binaların üçölçülü modelinin qurulması, - Müxtəlif ölçmə işlərinin kameral işlənməsi, - Geodezik nişanlama və yerəköçürmə işləri.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане