Геодезия, топография, картография, фотограмметрия

7222

КАСПИАН ГЕОМАТИКС

Баку, Наримановский р-он.,
Ахмед Раджабли 1/8, 2-й этаж

Понедельник - Пятница

09:00 - 18:00

M

Нариман Нариманова

Adore Plaza

Подробнее о компании

Компания была основана в 2017 году. Профессиональные услуги в области геоматики и окружающей среды. Кроме того, сотрудники имеют обширные знания в области водоснабжения и информационных технологий. Наш персонал состоит из различных консультантов и экспертов, которые работают в различных государственных и международных проектах. Геодезия, топография, картография, фотограмметрия, дистанционное зондирование, ИТ, СНГ, CAD, GPS, экология, водоснабжение и т. д. ******** Şirkət 2017-ci ildə təsis olunmuşdur. Geomatika və Ətraf Mühit sahəsində peşəkar xidmətlər göstərir. Bundan başqa, heyət Su Təchizatı və İnformasiya Texnologiyaları sahələri üzrə dərin biliklərə malikdir. Müxtəlif məsləhətçilərdən və ekspertlərdən ibarət heyətimiz müxtəlif dövlət və beynəlxalq layihələrdə çalışmış mütəxəssislərdir. Geodeziya, Topoqrafiya, Kartoqrafiya, Fotoqrammetriya, Məsafədən Zondlama, İT, CİS, CAD, GPS, Ətraf Mühit, Su Təchizatı və s.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане