5066

АРТ ГАЛЕРЕЯ ЭМИНА ГАХРАМАНОВА

Продажа произведений искусства, создание произведений искусства на заказ, оформление графических и живописных работ, оформление документов для вывоза работ, организация и проведение выставок, мастер классов и др. мероприятий

5066

АРТ ГАЛЕРЕЯ ЭМИНА ГАХРАМАНОВА

Баку, Сабаильский р-он,
Истиглалият 23 А

Понедельник - Воскресенье

11:00 - 19:30

Ичери Шехер

Подробнее о компании

Искусство, как социальное явление, особо влияет на перемены в обществе, оказывая эстетическое воздействие на каждую отдельную личность. Искусство является воплощением исторического опыта и культурного наследия человечества, концентрацией духовной энергии способной вдохновлять, творить, воодушевлять и любить. Придерживаясь этих взглядов мы создали Галерею Современного Искусства "Emin Qahramanov Art Gallery". Галерея представляет живописные, графические, скульптурные работы современных азербайджанских художников и скульпторов, выполненные в стиле модерн, реализм, импрессионизм, абстракционизм, актуальное искусство и т.д. Мы сотрудничаем не только с известными художниками, но и с молодыми перспективными авторами, чьи работы отражают основные тенденции современного искусства. Цель нашей галереи - популяризация и продвижение азербайджанского искусства в Азербайджане и за его пределами. Проект "Emin Qahramanov Art Gallery" создан для коллекционеров, профессиональных участников рынка, художников, скульпторов, фотографов, дизайнеров, арт-кураторов и других ценителей прекрасного. Галерея рада представить своим клиентам широкий спектр услуг. Вы можете не только приобрести произведение искусства в личную или корпоративную коллекции, в подарок или для оформления частных и офисных интерьеров, но также заказать живописную картину или принт работы, авторскую или тиражную копию фотографии, художественный или фотопортрет, декоративное произведение искусства и работы по росписи интерьеров. Галерея поможет упаковать работы и оформить, необходимые для их вывоза, документы. Мы сможем подобрать профессиональное оформление приобретённых произведений, и окажем услуги по развеске и освещению картин. Галерея также предоставляет свои площади и предлагает услуги по организации и проведению выставок, мастер классов и др. мероприятий.İncəsənət, ictimai bir fenomen olaraq, cəmiyyətdəki dəyişikliklərə, hər bir insana estetik təsir göstərir. İncəsənət bəşəriyyətin tarixi təcrübəsinin və mədəni irsinin təcəssümüdür, yaratmağa ruhlandıran və sevməyi öyrədən mənəvi enerjinin konsentrasiyasıdır. Bu əsasla biz "Emin Qahramanov Art Gallery" Müasir İncəsənət Qalereyasını yaratdıq. Qalereya müasir Azərbaycan rəssamlarının və heykəltəraşlarının müasir üslubda hazırladığı mənzərəli, qrafik, heykəltəraşlıq əsərlərini, realizm, impressionizm, abstraksionizm üslüblarda çəkilən əsərləri təqdim edir. Biz yalnız məşhur sənətkarlarla deyil, əsərləri müasir incəsənətin əsas istiqamətlərini əks etdirən gənc perspektivli müəlliflərlə də əməkdaşlıq edirik. Qalereyamızın məqsədi Azərbaycan sənətini Azərbaycanda və onun hüdudlarından kənarda tanıtmaqdır. " Emin Qahramanov Art Gallery " layihəsi kolleksiyaçılar, peşəkar bazar iştirakçıları, rəssamlar, heykəltəraşlar, fotoqraflar, dizaynerlər, sənət kuratorları və digər gözəllik biliciləri üçün yaradılmışdır. Qalereya müştərilərinə geniş xidmətlər təqdim etməkdən məmnundur. Siz əsərləri təkcə şəxsi və ya fərdi korporativ kolleksiya, hədiyyə və ya ofis interyerlərin dizaynı üçün yox, eyni zamanda bir rəsm əsərini və ya bu əsərin printini, müəllif və tiraj surətlərini əldə edə bilərsiniz. Qalereya işləri qablaşdırmağa və onların çıxarılması üçün lazımi sənədləri tərtib etməyə kömək edəcəkdir. Əldə edilmiş işlərin peşəkar dizaynını seçib, asma və işıqlandırma rəsmləri üçün xidmətlər göstərəcəyik. Qalereya eyni zamanda öz məkanında sərgilərin, master-klassların və digər tədbirlərin təşkili və keçirilməsi üçün xidmətlər təklif edir.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане