11565

ГАЛЕРЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Qrafika, Rəngkarlıq, Heykəltəraşlıq, Həndəsi rəsm, Rəqəmsal təsvir

11565

ГАЛЕРЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Баку, Насиминский р-он,
пр. Азадлыг 16/21

Понедельник - Суббота

09:00 - 18:00

Перерыв

13:00 - 14:00

M

28 мая

28 Mall

Подробнее о компании

В Галерее Изобразительного искусства дети занимаются изучением графики, художеством, нестандартными способами и техниками рисования. Təsviri Sənət Qalereyasında uşaqlar qrafika və rəngkarlıqla məşğul olur, qeyri-ənənəvi təsvir üsulları və texnikalar vasitəsilə təsvir sirlərini öyrənirlər

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане