3942

ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Центр Экономических Исследований

3942

ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Баку, Наримановский р-он.,
пр. Фатали Хан Хойского 111 A, кв.23

Понедельник - Пятница

09:00 - 18:00

Подробнее о компании

Центр Экономических Исследований был основан в 1999-м году независимыми экономистами Азербайджана, и является аналитическим центром. * * * * * İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi 1999-cu ildə Azərbaycanın müstəqil iqtisadçı-mütəxəssisləri tərəfindən yaradılmış, siyasət tədqiqatları sahəsində ixtisaslaşmış analitik fikir mərkəzidir. İTM əsasən iqtisadi siyasətlə bağlı qərarların qəbulunda ictimai iştrakcılığın artırılması və sosial dialoqun gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir.