8114

АССОЦИАЦИЯ ФИЗИОТЕРАПИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Ассоциация физиотерапии

8114

АССОЦИАЦИЯ ФИЗИОТЕРАПИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Баку,
ул. Сараево 3, 150-й квартал

Понедельник - Суббота

09:00 - 20:00

Подробнее о компании

Ассоциация Физиотерапии Азербайджанской Республики была зарегистрирована в 2011-м году. Целью и обязанностью ассоциации является: 1. Проведение на территории Азербайджанской Республики просветительских работ по современной физиотерапии среди граждан и работающих в этой сфере специалистов. 2. Для достижение своих целей ассоциация претворяет в жизнь следующее: • Расширение и обеспечение развития квалификации в сфере физиотерапии в АР. • Развитие отношений и сотрудничества организаций АР, функционирующих в сфере реабилитации. • Оперативное и конструктивное решение отношений между международными организациями и частными и государственными центрами восстановления АР, функционирующими в сфере реабилитации. • Оказание поддержки участия специалистов реабилитационной сферы в семинарах, конференциях, выставках и т.д., проводимых местными и международными организациями. • Получение, обработка и передача информации о реабилитационной сфере специалистам. • Организация и проведение местных и международных тренингов, семинаров и конференций. • Сотрудничество с местными и международными организациями для организации преподавания Физиотерапии на уровне университета. • Исполнение вышеуказанных пунктов, разработка новых проектов. *** Azərbaycan Fizioterapiya Assosiasiyası 2011–ci ildə qeydiyyatdan keçib. Birliyin məqsəd və vəzifələri: 1. Birliyin məqsədi Azərbaycan Respublikasının ərazisində vətəndaşlar və bu sahədə çalışan mütəxəssislər arasında müasir fizioterapiya haqqında maarifləndirmə işləri aparmaq. 2. Birlik məqsədlərinə çatmaq üçün aşağıdakı vəzifələri həyata keçirir: • Fizioterapiya ixtisasını Azərbaycanda daha da genişləndirmək və inkişafına nail olmaq. • Reabilitasiya sahəsi üzrə respublikada fəaliyyət göstərən təşkilatların əməkdaşlığını və əlaqələrini inkişaf etdirmək. • Reabilitasiya sahəsi üzrə fəaliyyətdə olan beynəlxalq təşkilatlarla respublikada olan özəl və dövlət mövcud bərpa mərkəzlərinin əlaqələrinin və əməkdaşlığının operativ və konstruktiv həllinə çalışmaq. • Reabilitasiya sahəsindəki mütəxəssislərin yerli və beynəlxalq təşkilatların keçirdikləri seminar, konfrans, sərgi və s. tədbirlərdə iştirakına dəstək göstərmək. • Reabilitasiya sahəsi üzrə yeni informasiyanın alınması, işlənməsi və mütəxəssislərə çatdırılması. • Yerli və beynəlxalq treyninq, seminar və konfransların təşkili və keçirilməsi. • Fizioterapiyanın universitet səviyyəsində tədrisinin tətbiqi məqsədi ilə yerli və beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq. • Yuxarıda göstərilən bəndlərin icrası, yeni layihələrin işlənməsi və tətbiqi.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане