4252

ANAMA

Азербайджанское Национальное Агенство по Разминированию

Основной целью агентства является планирование, управление и координация деятельностей, связанных с мина/PHS, а также создание национального потенциала, который сможет заниматься этими видами деятельности на освобожденных в будущем территориях.

* * * * *

Layihənin əsas vəzifəsi hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina/PHS-ə dair bütün fəaliyyətin planlaşdırılması, əlaqələndirilməsi və idarə edilməsini və gələcəkdə azad ediləcək ərazilərdə həmin işlərin davam etdirilməsini həyata keçirə bilən milli potensialın yaradılması.

Конвертер

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB