6737

Международная Академия Наук

6737

VEKTOR

Баку, Хатаинский р-он,
Зыхское шоссе 20 Q

Понедельник - Пятница

09:00 - 18:00

Подробнее о компании

«VEKTOR» Beynəlxalq Elm Mərkəzi Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 10 iyun 1994-cü ildə (Şəhadətnamə № 11071) Dövlət qeydiyyatına alınıb. Mərkəzin nəzdində «VEKTOR» Beynəlxalq Elmlər Akademiyası, Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Elmlər Akademiyası, Şahmar Əkbərzadə adına Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr Vəqfi, «VEKTOR» Nəşrlər Evi, «BAYATI» Beynəlxalq sənət dərgisi, «VEKTOR» Beynəlxalq elm dərgisi və digər qurumlar fəaliyyət göstərir. Yarandığı gündən indiyədək «VEKTOR» dünyanın 30-dan çox ölkəsi ilə elmi, ədəbi və mədəni əməkdaşlığa nail olmuş və həmin ölkələrin əksər Ali məktəbləri, Elmi-tədqiqat institutları, Universitetləri, Akademiyaları, Bioqrafiya mərkəzləri, Vəqfləri və digər qurumları ilə qarşılıqlı əlaqələr yaratmış və bu əlaqələrin daha da genişləndirilməsi Mərkəzin ən ümdə vəzifələrindən biridir. «VEKTOR»un indiyədək bir çox ölkələrdə, o cümlədən Türkiyə (Dr. Hayrettin İvgin), İngiltərə (Prof. Dr. Qulamrza Səbri Təbrizi), Fransa (Klodin Elf), ABŞ (Riçard Xartays), Almaniya (Orhan Aras), Belçika (Prof. Dr. Con Devreker), İtaliya (Marko Badzato), Rumıniya (Dr. Mustafa Ali Mehmet), İsveçrə (Dr. Mehmet Şükrü Güzel), Hollandiya (Murat Tuncel), İsveç (Karl Fredrik Qildey), İran (Dr. Əli Daşqın), Rusiya (Maksim Zamşev), Suriya (Dr. Əsgər Əli Əkbər), KKTC (Dr. İsmail Bozqurt), Ukrayna (Dr. Burzu Əliyev), İraq (Şəmsəddin Kuzəçi), Qırğızıstan (Dr. Nadirbek Alimbekov), Kosova (Zeynel Beksaç), Bolqarıstan (Sabri Alagöz), Özbəkistan (Tahir Kahhar), Çin (Junq Zinfe) təmsilçilikləri yaradılmışdır. Mərkəzin indiyədək həyata keçirdiyi 20-yə yaxın Beynəlxalq layihələri, o cümlədən «Azərbaycanın 100 görkəmli alimi», «Azərbaycanın 100 tanınmış həkimi», «Azərbaycanın tanınmış xanımları» «Azərbaycanın tanınmış hüquqşünasları», «Azərbaycanın tanınmış alimləri», «Azərbaycanın gənc alimləri», «Azərbaycanın tanınmış maarifçiləri», «XXI əsr Azərbaycan neftçiləri», «XXI əsr Azərbaycan ziyalıları», «XXI əsr Azərbaycan həkimləri» və digər Beynəlxalq layihələr respublika ictimaiyyəti və xarici bioqrafiya mərkəzləri tərəfindən dərin rəğbətlə qarşılanıb. Xeyriyyəçilik missiyasını ümdə vəzifə hesab edən «VEKTOR» indiyədək dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan 500-dən çox istedadlı yazarların və elmi araşdırmaçıların kitablarını öz vəsaiti hesabına çap edərək, müəlliflərə və oxuculara hədiyyə edib. «VEKTOR» 2000-ci ildə Şahmar Əkbərzadə və Xudu Məmmədov adına illik Beynəlxalq mükafatlar təsis edib. Mükafatlar hər il Azərbaycanın və dünyanın tanınmış şairlərinə, ədəbiyyatşünaslarına və elm xadimlərinə təqdim edilir. Hər il hər iki mükafatın laureatlarının kitabları «VEKTOR» tərəfindən çap edilir. Mərkəz 2002-ci ildən «VEKTOR» beynəlxalq elmi-populyar və 2003-cü ildən «Bayatı» Beynəlxalq ədəbi-sənət dərgilərini nəşr edir. 2003-cü ildən Mərkəzin «VEKTOR» Nəşrlər Evi fəaliyyət göstərir. Dünyanın 20-dək ölkəsindən 50 nəfərdən çox tanınmış dövlət adamları, ölkə başçıları, ictimai-siyasi, ədəbi və elmi xadimlər «VEKTOR»un Fəxri Doktoru və Fəxri Professoru adlarına layiq görülüb.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане