Mühəndislik, 3D skan edilməsi, 3D modelləşdirilməsi, tikinti layihələrin idarəedilməsi, kartoqrafiya, CİS

1780

PROJECT TERRA

Баку, Хатаинский р-он,
Еременко 1143

Blok C, 7-й Этаж

Понедельник - Суббота

09:00 - 18:00

Перерыв

13:00 - 14:00

M

Хатаи

Demirchi Tower

Подробнее о компании

Tikinti, infrastruktur, landşaft, sənaye və s. obyektlərin 3D laser skan edilməsi, dəqiq ölçülərin çıxarılması, 3D modelləşsirilməsi, faylların lazım olan formatda təqdim edilməsi, layihələrin dəstəyi məqsədi ilə tələb olunan cizgi və planların hazırlanması. Havadan 3D laser skan və fotoqrammetriyadan istifadə etməklə xəritələrin hazırlanması. Müvafiq məlumat bazalardan istifadə edərək, CİS (coğrafi informasiya sistemlərinin ) hazırlanması.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане