Tibbi, kosmetoloji, laborator, spa və sanator-kurort avadanlıqlarının satışı və texniki servisi

10582

MEDEKS

Баку, Наримановский р-он.,
Ашыг Молла Джума 103 B

Понедельник - Пятница

09:00 - 18:00

Подробнее о компании

Əsas fəaliyyət istiqaməti tibbi, kosmetoloji, laborator, spa və sanator-kurort avadanlıqlarının satışı və texniki servisi, eləcə də tibbi sərf məlzəmələrinin satişindan ibarət olan "Medeks" MMC 10 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin 80-dən çox nüfuzlu şirkəti ilə əməkdaşlıq edən "Medeks" MMC ən yeni texnologiyaları müştərilərinə təqdim edir. Böyük layihələrin kompleks şəkildə avadanlıqlarla təchiz olunması ilə yanaşı, geniş spektrli tibbi, laborator və kosmetoloji avadanlıqlar pərakəndə satış mərkəzində müştərilərə təklif olunur. Bundan əlavə, şirkətin texniki servis departamenti, dünyanın bir çox ölkələrində təlim keçmiş yüksək ixtisaslı texnik, elektron və kompyüter mühəndislərinin köməyi ilə istifadədə olan tibbi, kosmetoloji və laborator avadanlıqların texnik servisini həyata keçirir. *** Основное направление деятельности ООО "Медекс" является продажа и технический сервис медицинского, косметологического, лабораторного, санаторно-курортного и спа оборудования, а также продажа медицинского расходного материала. Компания сотрудничает с более 80 влиятельными компаниями развитых стран мира, предлагает своим клиентам современнейшие технологии. Наряду с оснащением больших проектов комплексным оборудованием, в центрах розничной продажи клиентам предлагается медицинское, лабораторное и косметологическое оборудование широкого спектра. Кроме этого, департамент технического сервиса "Медекс" при помощи высококвалифицированных техников, электронных и компьютерных инженеров, прошедших обучение во многих странах мира, осуществляет технический сервис медицинского, косметологического и лабораторного оборудования, находящегося в эксплуатации. *** "Medeks" LLC, which direction of main activity is the sale and technical maintenance of medical, cosmetolog, laboratory, spa and health resort equipment, as well as, sale of medical consumption equipment was founded in 2006. The company collaborates with more than 80 authoritative companies of the developed countries of the world and offers the newest technologies to its customer. Moreover great projects are provided with complex equipment, a wide range of medical, laboratory and cosmetology equipment are suggested to the clients in a retail sale center. Medeks technical maintenance department carries out maintenance of medical, cosmetological and laboratory equipment with the support of highly qualified technician, electrician and computer engineers which underwent training in the most countries of the world.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане