İnşaat Materiallarının Sertifikatlaşdırılması Orqanı

8084

АЗСЕРТСЕРВИС

Баку, Бинагадинский р-он,
Джафар Хандан 54

Понедельник - Суббота

09:00 - 18:00

Подробнее о компании

Орган сертификации строительных материалов "Azsertservis MMC" занимается выдачей сертификатов стройматериалам и их инспекцией. - Тестирование стройматериалов - Выдача сертификатов - Услуги инспекции - Стандартизация, аккредитация лабораторий, обучение * * * * * İnşaat məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinin yoxlanılması, qüvvədə olan normativ-texniki sənədlərin tələblərinə uyğun məhsul istehsalını və ya idxalını həyata keçirən sahibkarlara dəstək vermək məqsədilə "Azsertservis" MMC yaradılmışdır. "Azsertservis" İSMMC-nin nəzdində "İNŞAAT-TEST" Sınaqlar Mərkəzi 10 aprel 2012-ci il tarixində Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən AZS ISO/IEC 17025 beynəlxalq standartınin tələblərinə uyğun olaraq akkreditasiya olunmuşdur. Bu imkanları nəzərə alaraq "Azsertservis" MMC inşaat məhsullarının sertifikatlaşdırılması orqanı kimi AZS ГОСТ Р ИСО/МЕК 65-2011 standartının tələblərinə uyğun uyğun olaraq akkreditasiya olunmuşdur. İnşaat sektorunda məhsulların və ya xidmətlərin keyfiyyət göstəricilərinin sınaqlarının aparılması və inşaat məhsullarının normativ sənədlərdəki tələblərə uyğunluğunu təsdiq etmək üçün sertifikatlaşdırma fəaliyyəti ilə yanaşı inspeksiya nəzarəti fəaliyyətini də həyata keçirir. "Azsertservis" MMC müəssisə və təşkilatlara keyfiyyətli məhsulların (xidmətlərin) istehsalı və davamlı keyfiyyət sistemini təmin etmək üçün "Təlim-İnformasiya" Mərkəzi yaratmışdır. Şirkətimizin məqsədi Respublikamızda istehsal və ya idxal olunan inşaat materiallarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsinin təmin edilməsi, yerli istehsalın dəstəklənməsi və rəqabət qabliyyətinin yüksəldilməsi bizim əsas məqsədimizdir. "Azsertservis" MMC uyğunluğun müəyyən edilməsi orqanı kimi Azərbaycan Respublikasının ərazisində qüvvədə olan və insan həyatının, sağlamlığının, əmlakının və ətraf mühitin təhlükəsizliyinə dair normativ sənədlərin tələblərinə uyğunluğu müəyyən etməyi əsas məqsəd hesab edir. 1. İnşaat mənhsullarının sınaqlarını aparır; 2. İnşaat məhsullarına uyğunluq sertifikatı verir; 3. İnspeksiya xidmətləri göstərir; 4. Standartlaşdırma, laboratoriyaların akkreditasiyası və təlim sahəsində xidmətlər göstərir.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане