8697

КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

Конфедерация Профсоюзов Азербайджана

8697

КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ АЗЕРБАЙДЖАНА

Баку, Сабаильский р-он,
пл. Молодежи 3

Понедельник - Пятница

09:00 - 18:00

M

Сахиль

Подробнее о компании

Конфедерация Профсоюзов Азербайджана создана на учредительном съезде профсоюзов Азербайджана, который состоялся 5-6 февраля 1993 года. Сегодня Конфедерация является добровольным объединением 26 отраслевых профсоюзов и Совета профсоюзов Нахичеванской Автономной Республики. КПА одно из самых крупных общественных объединений Азербайджана. В рядах КПА насчитывается более 1 млн.600 тысяч членов профсоюзов. Основным принципом организационного строения профсоюзов Азербайджана является производственно-отраслевой. На 1 января 2013 года Конфедерация объединяет в себе 17173 профсоюзные организации, 498 райкомов и горкомов отраслевых профсоюзов. **** AHİK 5-6 fevral 1993-cü ildə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının qurultayında təsis edilmişdir. Həmkarlar ittifaqları üzvlərinin əmək, sosial-iqtisadi hüquq və mənafelərinin təmsil və müdafiə edən Naxçıvan Muxtar Respublikasının və sahələrarası birliklərinin könüllü ittifaqıdır. AHİK 18610 həmkarlar ittifaqı təşkilatını özündə birləşdirir. Həmkarlar ittifaqı üzvlərinin ümumi sayı təxminən – 1600000 nəfərdir. AHİK özündə 26 sahə həmkarlar ittifaqı birliklərini birləşdirir. 24 fevral 1994-cü ildə «Həmkarlar İttifaqları haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul edilmişdir.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане