4364

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ШЕЛКОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА

Azərbaycan Elmi Tədqiqat Arıcılıq İpəkçilik İnstitutu

4364

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ШЕЛКОВОДСТВА И ПЧЕЛОВОДСТВА

Гянджа, Кяпязский р-он,
Алиева Гейдара пр-т 45

Понедельник - Пятница

09:00 - 18:00

Подробнее о компании

İnstitut 1958-ci ildə Gəncə şəhərində yerləşən Azərbaycan ipəkçilik təcrübə stansiyasının əsasında yaradılmışdır. Fəaliyyəti ərzində İnstitutda 58-dən artıq tut ipəkqurdu cins və hibridləri, 210-dək tut sort-formaları yaradılmışdır. Bu da respublika baramacılığının inkişafına öz töhvəsini vermişdir.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане