9196

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Альтернативная энергия

9196

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО ПО АЛЬТЕРНАТИВНЫМ И ВОЗОБНОВЛЯЕМЫМ ИСТОЧНИКАМ ЭНЕРГИИ

Баку, Сабаильский р-он,
Узеир Гаджибеков 84, 9-й этаж

Понедельник - Пятница

09:00 - 18:00

Дом Правительства

Подробнее о компании

"ABEMDA" была образована 01 февраля 2013-го года по Указу Президента Азербайджанской Республики с целью усовершенствования системы управления альтернативной и восстанавливающей энергией в стране. ***** Ölkədə alternativ və bərpa olunan enerji sahəsində idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin 01 fevral 2013-cü il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Alternativ və Bərpa Olunan Enerji Mənbələri üzrə Dövlət Agentliyi yaradılmışdır.