Школа для будущих мам

2298

SUPERMAMA

Баку, Хатаинский р-он,
8 Ноябрь (Нобель) пр. 15, 10-ый этаж

Понедельник - Пятница

09:00 - 19:00

Azure Biznes Center

Подробнее о компании

Главная задача нашей школы для будущих мам - подготовка к родам.
В своей работе мы четко нацелены на результат- здоровая, счастливая беременность,благополучные роды, гармоничное развитие семьи и ребенка.
Быть готовой к родам нужно как физически, так и эмоционально, при этом обладая достоверной информацией о родах и о том, как можно решить те или иные проблемы естественным образом.
При психологической подготовке в основном ведется работа со страхами.
Наши физические подготовки предназначены для тренировки тазового дна и мышц промежности, а также для освоения правил дыхания.
Кроме этого, мы предлагаем нашим мамочкам циклы лекций по гинекологии. неонатологии, педиатрии и психологии, на которых будущая мама научится справляться со своими эмоциями, лучше познает свой организм и развитие своего малыша, научится правильно понимать своего малыша, ухаживать и заботиться о нем.
Мы поможем Вам чувствовать себя перед родами спокойно, при родах- уверенно, а после родов- счастливо!

******

Bizim məktəbin ən böyük məqsədi- ana olmağa hazırlaşan qadınları həyatının bu məsuliyyətli mərhələsinə hazırlamaqdır.
Bizim işimizin əsas vəzifəsi məqsədyönlü şəkildə, dəqiq, doğru-düzgün olaraq analarda xoşbəxt hamiləliyi, onların sağlamlığını, uğurlu doğuşu və nəhayət, uşağın, ümumilikdə bütöv bir ailənin həmahəng inkişafını təmin etməkdir.
Doğuşa hazır olmaq üçün hər bir ana həm fiziki, həm də mənəvi hazırlığa malik omalıdır. Bunu üçün də o, etibarlı mənbələrdəki məlumatlara malik olmalı və yarannan problemlərin təbii yolla aradan qaldırılmasına səylə çalışmalıdır.
Psixoloji hazırlıq dövründə məktəbimizdə qadınların qorxuya qarşı həssaslıqlarının aradan qaldırılmasına dair işlər aparılır.
Hamilələrin fiziki hazırlığı zamanı biz onların çanaq əzələ və düzgün tənəffüs qaydalarının bərpasına önəm veririk.
Bundan başqa biz qadınlarla ginekoloji, neonatoloji, pediatrik və psixoloji problerlə əlaqəli mühazirələr aparırıq. Bu da gələcək anaları emosional duruma qarşı möhkəm olmağa, öz otqanizmini dərindən dərk etməyə, bununla yanaşı dünyaya gələcək körpəsini anlamağa, ona qayğı göstərməyə hazırlayır.
Biz sizə həyatınızın belə məsuliyyətli məqamında rahat doğuşu, bu dövrdə özünüzə əminlik , doğuşdan sonra isə xoşbəxt həyatı əldə etməkdə köməklək göstəririk.