SMART SYSTEMS TECHNOLOGY (1)

Баку, Ясамальский р-он,
Бахтияр Вахабзаде 14

Понедельник - Воскресенье

10:00 - 21:00

Подробнее о компании

Smart Systems Technology şirkəti 1999-cu ildə yaranmışdır. Şirkətin əsas fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır: - Avtomatlaşdırılmış Proqram Təminatı Sistemlərinin yaradılması (daha ətraflı www.smartsoftware.az saytında); - İnternet Provayder xidmətlərinin göstərilməsi (daha ətraflı www.smartonline.az saytında); - Telekommunikasiya Şəbəkələrinin qurulması, daxili kabelləşdirmə işlərinin görülməsi (zəif axım infrastrukturunun yaradılması), fiber optk kabellərin çəkilməsi, GPON layihələrin qurulması, WiFi şəbəkələrin qurulması, kompleks İT layihələndirmə xidmətləri; - İP telefoniya xidmətlərinin göstərilməsi; - İP-TV, OTT TV xidmətlərinin göstərilməsi; - Telekommunikasiya avadanlıqlarının satışı, quraşdırılması, dəstəklənməsi xidmətləri; Şirkətin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri Avtomatlaşdırılmış Proqram Təminatı Sistemlərinin yaradılmasıdır (daha ətraflı www.smartsoftware.az saytında). Şirkətin işləyib hazırladığı başlıca Proqram Təminatı məhsuları aşağıdakılardır:; - SMART-BANK Avtomatlaşdırılmış Bank Sistemi; - SMART-FİNANCE Avtomatlaşdırılmış Maliyyə Sistemi; - SMART-İNSURANCE Avtomatlaşdırılmış Sığorta Sistemi; - SMART-HR İnsan Resurslarının İdarəolunması Sistemi; - SMART-HOTEL Avtomatlaşdırılmış Hotel İdarəetmə Sistemi - SMART-EDU Avtomatlaşdırılmış Təhsil İdarəetmə Sistemi - SMART-MEDİCİNE Avtomatlaşdırılmış Səhiyyə Sistemi; - SMART-BOKT Bank Olmayan Kredit Təşkilatları üçün Avtomatlaşdırılmış Sistem - SMART-KREDİT Avtomatlaşdırılmış Kredit Sistemi; - SMART-STOCK Avtomatlaşdırılmış Anbar Sistemi; - SMART-SALARY Avtomatlaşdırılmış Əmək Haqqı Sistemi; - SMART-REPORTS Hesabatların Alınmasının Avtomatlaşdırılması; - SMART-KOMMUNAL Kommunal Ödənişlərin yığılması Sistemi; Şirkətin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri İnternet Provayder xidmətlərinin göstərilməsidir. İnternet xidmətləri SMARTONLİNE və FONET brendləri altında müştərilərə təqdim edilməkdədir. (daha ətraflı www.smartonline.az saytında). Şirkətin bu istiqamətdə əsas xidmətləri aşağıdakı kimidir; - Fiber Optik şəbəkə üzərindən internet xidmətlərinin göstərilməsi; - ADSL texnologiyaları üzərindən internet xidmətlərinin göstərilməsi; - İP telefoniya xidmətlərinin göstərilməsi; - İP-TV, OTT TV xidmətlərinin göstərilməsi;