5313

ГАРАНТ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Sement, keramika yapışdırıcıları

5313

ГАРАНТ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Хырдалан, Абшеронский р-он,
Тагиева Гаджи Зейналабдина 13

Понедельник - Пятница

09:00 - 18:00

Перерыв

13:00 - 14:00

Подробнее о компании

"Garant İnşaat Sənaye" образовалась в 2004-м году и занимается производством и продажей сухих строительных смесей. Мы производим высококачественный цемент, клеи для керамики, различные наполнители, готовые ремонтные смеси, краски и т.д. * * * * * "Garant İnşaat Sənaye" MMC 2004 cü ildə "Azbentonit" MMC adı ilə dövlət başçısı Cənab Prezident İlham Əliyevin iştirak etdiyi açılış mərasimi ilə fəaliyyətə başlamışdır. Müəssisənin yaradılmasında əsas məqsəd Respublikamızın mineral qeyri-filiz xammal yataqlarının kəşfiyyatını, öyrənilməsini, texnoloji qiymətləndirilməsini həyata keçirmək, sənaye əhəmiyyətli olan yataqların xammalları əsasındanmüxtəlif təyinatlı mineralların istehsalını təşkil etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə ilk növbədə müəssisənin çevik idarəetmə strukturu yaradılmış, bütün aparıcı sahələr üzrə yüksək ixtisaslı kadrlar seçilib yerləşdirilmiş və ən əsası bütün texniki qərarların mərhələli müzakirələrdən keçirilib kollegial qərarların qəbulu prinsipi əsas götürülmüşdür. Zavodun strukturunda elmi-istehsalat şöbəsi və onun elmi-tədqiqat bazası olaraq güclü, müasir və demək olar ki, kifayət qədər universal mərkəzi-sınaq laboratoriyası yaradılmışdır. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq müxtəlif təyinatlı bentonit tozunun, daha sonra isə Rusiya klinkeri və yerli mineral aktiv əlavələr əsasında müxtəlif markalı portlandsementin, gipsin, kalsitin, 40-dan çox boya məhsulunun, quru inşaat qarışıqlarının, o cümlədən gips əsaslı məhsuların, kafel metlax yapışdırıcılarının, özüyayılan, hidroizolyasiya, istilik izolyasiya, hörgü və suvaq qarışıqlarının, dekorativ suvaq qarışıqlarının, əhıngin və söndürülmü. əhəngin, dekstrinin istehsalı və yüksək səviyyədə qablaşdırılması işi təşkil olunmuşdur. Hazırda zavodun məhsuıdarlığına, eləcə də təyinatına və prinsipinə görə fərqlənən texnoloji xəttə əlavə olaraq ən müxtəlif məqsədlər üçün qarışıq tozların, odadavamlı mertel tozlarının, polimer sənayesi üçün mineral toz əlavələrinin istehsalı planlaşdırılır. Yeni iş yerlərinin açılması ilə bağlı dövlət proqramına uyğun olaraq müəssisədə yeni istehsal sahələrinin təşkili işi mütəmadi olaraq davam etdirilir. Bütün bunlarla yanaşı müəssisədə işləyən işçilərin sosial problemlərinin həlli, istirahətlərinin səmərəli təşkili üçün, eləcə də əməyin təhlükəsisliyi və mühafizəsi, ətraf mühitin qorunması ilə əlaqədar kompleks tədbirlər planı hazırlanıb və həyata keçirilib.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане