7951

ПОЛИМАРТ Главный офис

Water-pipeline, gas-pipeline construction projects, building constructions and solution of varios construction issues in Caucasus and Asian region

7951

ПОЛИМАРТ Главный офис

Баку, Наримановский р-он.,
Ахмед Раджабли 1

Понедельник - Пятница

09:00 - 18:00

Подробнее о компании

ООО "PolyMart" начало свою деятельность в 2015-м году. Основным направлением деятельности Компании является осуществление производства пластиковых труб и трубных соединений марки "P-Plast" в Азербайджане, а также организация продажи материалов, требуемых к установке водяных, газовых, канализационных систем внутри и за пределами страны (Грузия, Россия и Казахстан). Компания также является официальным представителем ряда иностранных производителей (Швейцария, Голландия, Германия, Италия, Турция, Россия). ООО "PolyMart", находящееся в постоянном динамическом развитии, оказывает близкую помощь своим клиентам в осуществлении наиболее смелых проектов. * * * * * "PolyMart" MMC şirkəti "P-Plast" markalı plastik məhsulların (boru və boru birləşmələrin) istehsalını və satışını həyata keçirir. Bununla yanaşı su, qaz və kanalizasiya sistemlərinin qurulmasında, habelə digər inşaat sahələrində tələb olunan materialların satışını (Gürcüstan, Rusiya, Qazaxıstan və s.) təşkil etmək şirkətin digər fəaliyyət istiqamətlərindəndir. Şirkətimiz yerli istehsalçıların məhsullarının satışına üstünlük verməklə bərabər, bir sıra xarici ölkə istehsalçılarının (İsveçrə, Hollandiya, Almaniya, Türkiyə, Rusiya, İtaliya) Azərbaycanda rəsmi təmsilçisidir. Daim dinamik inkişafda olan "PolyMart" MMC müştərilərinə onların ən iddialı layihələrini gərçəkləşdirmək üçün yaxından kömək edir. * * * * * "PolyMart" LLC started its activities in 2015. The main activity of the company is to carry out in Azerbaijan production of "P-Plast" branded plastic pipes and pipe connections, as well as to organize the sale of materials required for installation of water, gas, sewerage systems within the country and abroad (Georgia, Russia and Kazakhstan). The company is also the official representative of manufacturers of a number of foreign countries (Switzerland, the Netherlands, Germany, Italy, Turkey and Russia) in Azerbaijan. "PolyMart" LLC being in constant dynamical development, assists its customers in realization of their most ambitious projects.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане