Музыкальные школы

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬТАЯ ШКОЛА №3 Şəki şəhər 3 saylı uşaq musiqi məktəbi 
 • Салмана Мюмтаза 15
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. АХМЕДА БАКИХАНОВА Əhməd Bakıxanov adına Uşaq İncəsənət Məktəbi 
 • пос. Тагиева
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. БЮЛЬ-БЮЛЯ Bül-Bül adına Uşaq İncəsənət Məktəbi 
 • Кероглу пр-т 9-ый мкр.
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. САИДА РУСТАМОВА Səid Rüstəmov adına Uşaq İncəsənət Məktəbi 
 • 1
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №2 им. ВАГИФА МУСТАФАЗАДЕ Vagif Mustafazadə adına 2 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbi 
 • Джалил Мамедгулизаде 9
 • Низами
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №3 3 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbi 
 • Саттар Бахлулзаде 63, пос. Бюльбюля
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №4 4 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbi 
 • Мустафа Субхи 5, пос. Бузовны
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №5 5 saylı Uşaq İncəsənət Məktəbi 
 • Шахлар Аскеров 3, пос. Сахиль
 • Шамси Бадалбейли 106
 • 28 мая
 • Насими 6, пос. Баладжары

Музыкальные школы