Культурные ассоциации

ДОМ КУЛЬТУРЫ пос. Мушвигабад Muşviqabad qəsəbənin mədəniyyət evi 
  • пос. Мушвигабад
ДОМ КУЛЬТУРЫ пос. Сангачал Sanqaçal qəsəbə mədəniyyət evi 
  • Сабир 4, пос. Сангачал
ДОМ КУЛЬТУРЫ пос. Ходжа-Гасан Xocasən qəsəbə mədəniyyət evi 
  • Фархад Агазаде 21, пос. Ходжа-Гасан
ДОМ КУЛЬТУРЫ села Гараджемирли Qaracəmirli kəndi mədəniyyət evi 
  • - село Гараджемирли
ДОМ КУЛЬТУРЫ села Дуерли Düyyərli kənd mədəniyyət evi 
  • - село Дуерли
ДОМ КУЛЬТУРЫ села Заям-Джирдахан Zəyəm-Cırdaxan kəndi mədəniyyət evi 
  • - село Заям-Джирдахан
ДОМ КУЛЬТУРЫ села Кечили Keçili kəndi mədəniyyət evi 
  • - село Кечили
ДОМ КУЛЬТУРЫ села Кёнюллю Könüllü kəndi mədəniyyət evi 
  • - село Кёнюллю
ДОМ КУЛЬТУРЫ села Нариманлы Nərimanlı kəndi mədəniyyət evi 
  • - село Нариманлы
ДОМ КУЛЬТУРЫ села Чапарлы Çaparlı kəndi mədəniyyət evi 
  • - село Чапарлы

Культурные ассоциации

Filter

Yerləşmə