7472

ICBARİ SIGORTA BUROSU

7472

ICBARİ SIGORTA BUROSU

Баку, Насиминский р-он,
Башир Сафароглу 133, 11-ый этаж

Понедельник - Пятница

09:00 - 18:00

Перерыв

13:00 - 14:00

Sat Plaza

Подробнее о компании

İcbari Sığorta Bürosu Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyində 2011-ci il 29 noyabr tarixdə dövlət qeydiyyatına alınmışdır. (şəhadətnamə N 1111-Q38-3003) İcbari Sığorta Bürosu zərərçəkən sığorta olunanların və zərər vurulan üçüncü şəxslərin maraqlarının müdafiəsini, icbari sığorta sisteminin sabitliyi və inkişafını təmin etmək üçün, habelə qanunla nəzərdə tutulan funksiyaların həyata keçirilməsi məqsədilə fəaliyyət göstərir.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане