1537

INFORMATION MANAGEMENT PROFESSIONAL SERVICES MMC

Məlumatlar bazasının idarə edilməsi, cizgilərin işlənməsi, modellərin idarə olunması

1537

INFORMATION MANAGEMENT PROFESSIONAL SERVICES MMC

Баку, Ясамальский р-он,
Джафар Джаббарлы 44

Caspian Plaza

Понедельник - Пятница

09:00 - 18:00

Перерыв

13:00 - 14:00

M

Низами

Комитет Статистики

Подробнее о компании

IMPS (İnformation Management Professional Services) Informasiyaların İdarə olunması, Data Science və Data Analitics sahələri üzrə xidmət göstərən müəssisədir.Müəssisəmiz yeni yaranmağına baxmayaraq işçi heyyətimiz çoxillik peşəkar təcrübəyə malikdirlər(bu haqda daha ətraflı komandamızbölməsində tanış ola bilərsiniz). Müəssisəmizin yaranmasında başlıca məqsədlərdən biri öz ixtisası üzrə peşəkar insanları bir araya toplayaraq İnformasiyaların İdarə olunması, Data Science və Data Analitics sahələri üzrə beynəlxalq tələblərə cavab verən xidmətləri təklif etməklə - sənaye, istehsal, satış və xidmət sektorunda fəaliyyət göstərən müəsisələrə texniki, istismara, texniki qulluğa və layihələrə nəzarət üzrə məlumatlar bazasının yaradılması, idarə edilməsi, risklərin qiymətləndirilməsi xidmətlərinin göstərilməsidir.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане