Подготовка эскизных проектов для получения купчи

7896

ЛАИХЕАЗ

Баку, Хатаинский р-он,
Мехти Мехдизаде 27/29

Понедельник - Пятница

08:00 - 21:00

M

Хатаи

Подробнее о компании

Компания "LAYİHƏAZ" MMC предлагает разработку эскизных проектов частных домов для получения разрешения на строительство, получение документов на дом (Купча), составление сметы и т д. - Изготовление эскизного проектов для получения разрешения на строительство - Изготовление эскизного проекта для получении Купчи - Организация планирования строительства; - Составление главного плана строительного участка; - Юридическая оценка и консультация. ****** "LAYİHƏAZ" MMC şirkəti eskiz layihələrin hazırlanması, məlumatlandırma icraatının həyata keçirilməsi üçün layihənin memarlıq planlaşdırma bölməsi və tikinti ərazisinin baş planın hazırlanması üzrə xidmətlərini təklif edir. - Tikinti icazəsinin alınması üçün eskiz layihənin hazırlanması - Evin sənədini almaq üçün (Kupça) eskiz layihənin hazırlanması - Məlumatlandırma icraatının həyata keçirilməsi; - Bina və qurğuların ölçülməsi və layihələndirilməsi; - Eskiz layihələrin hazırlanması; - Memarlıq planlaşdırma bölməsinin təşkili; - Tikinti ərazisinin baş planın tərtib olunması; - Hüquqi dəyərləndirmə və məsləhətlər. - Smeta tərtibi və s.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане