Производство тары, коробок, ящиков, одноразовой посуды из пластика

6888

БАКУПЛАСТ

Баку, Бакиханова пос.,
Зия Буньятов 2578-й квартал

Понедельник - Суббота

09:00 - 18:00

Подробнее о компании

“Bakuplast” специализируется на производстве тары, коробок, ящиков, одноразовой посуды любого размера и дизайна из пластика (полиэтилена (PE), полипропилена (PP), полистирола (PC), поливинилхлорида (PVC), АБС-пластик и другие), используемых для упаковки и перевозки продукции сельского хозяйства (плодоводство, овощеводство и т.д.), мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов, а также широкого ассортимента деталей и аксессуаров, используемых в строительном секторе и других отраслях промышленности. Примечание: Наши мастера, имеющие современное оборудование, на основе предоставленного вами нового проекта или образца смогут изготовить любую тару, посуду, коробку или деталь за короткое время и в высоком качестве. *** “Bakuplast” kənd təsərrüfatı (meyvəçilik, tərəvəzçilik və s.) ət və ət məhsullarının, süd və süd məhsullarının qablaşdırılması və daşınmasında istifadə edilən plastik mənşəli (polietilen (PE), polipropilen (PP), polisterol (PC), polivinixlorid (PVC), ABS və digərləri) taraların, qutuların, yeşiklərin, istənilən ölçü və dizaynda birdəfəlik qabların, həmçinin inşaat sektorunda və sənayenin digər sahələrində istifadə olunan geniş çeşidli detal və aksessuarların istehsalı üzrə ixtisaslaşmışdır. Qeyd: Peşəkar qəlib ustalarımız müasir avadanlıqlarla təchiz edilmiş qəlib bölümündə təqdim edəcəyiniz yeni layihə və ya nümunə əsasında istədiyiniz taranı, qabı, qutunu və detalı qısa zamanda və yüksək keyfiyyətlə hazırlamağa qadirdilər. *** “Bakuplast” specializes in production of containers, boxes, disposable utensils of any size and design from plastic (PE), polypropylene (PP), polystyrene (PC), polyvinyl chloride (PVC), ABS plastic, etc.). For packaging and transportation of agricultural products (fruit growing, vegetable growing, etc.), meat and meat products, milk and dairy products, as well as a wide range of parts and accessories used in construction and other industries. Note: Our masters who have modern equipment can prepare any container, dish, box or part in a short time and in high quality based on the new project or sample provided by you.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане