1716

ФАБЕР КЕМИКАЛ

Peşəkar kimya və avadanlığ

Профессиональные моющие средства "Faber" – это эффективный способ добиться быстрого и надежного результата в уборке и дезинфекции различного оборудования и поверхностей.
Специалисты компании подберут наиболее эффективные моющие средства для профессиональной уборки с учетом особенностей каждого предприятия, местных условий и требований, разработают рекомендации по применению данных средств для каждого конкретного участка предприятия.
Применение профессиональных моющих средств и уборочного оборудования позволяет улучшить качество мойки, сократить затраты времени и энергоресурсы, спрогнозировать воздействие химических средств на оборудование, а как следствие – улучшить качество готовой продукции и увеличить срок службы технологического оборудования!

* * * * *

"Faber" peşəkar yuyucu vasitələri müxtəlif avadanlıqların, səthlərin, o cümlədən, CİP sistemlərinin tez və etibarlı səviyyədə yuyulması və dezinfeksiyası üsuludur.
Hər müəssisənin, yerli şəraitin və tələblərin xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla şirkətin mütəxəssisləri daha təsirli preparatlar seçir, onların istifadəsinə aid tövsiyyələr hazırlayır, işçi heyəti təlimatlandırır, məlumat dəstəyi göstərir (preparatların təsviri, istifadə və təhlükəsizlik qaydaları)
Peşəkar vasitələrin və təmizlik avadanlığının istifadə edilməsi yuyulmanın keyfiyyətini yaxşılaşdırır, vaxt və əmək sərfiyyatını azaldır, kimyəvi vasitələrin avadanlığa təsirini azaldır və bir nəticə olaraq, hazır məhsulun keyfiyyətini və texnoloji avadanlığın xidmət müddətin artırır.

Конвертер

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB