Təbii daş

4467

ГЕМИГАЯ ДАШ МЯХСУЛЛАРЫ

Нахичевань,
Гамкюсара Алигулу 5

Понедельник - Суббота

09:00 - 19:00

Подробнее о компании

Завод холдинга "Gəmiqaya" занимается производством натурального камня. Перед тем, как попасть на рынок камни проходят полную проверку на объем, цвет, структуру и т.д. Ana təbiətin varisi təbii daş, insanlar tərəfindən istifadəyə təqdim olunarkən təbiətin verdiyi möhtəşəmlik itirilmədən hazırlanmaqdadır. İstehsal etdiyimiz məhsulların həcm, rəng, birnövlülüyü və doldurma kimi problemləri dəfələrcə yoxlanıldıqdan sonra sizin qarşınıza təqdim olunur. Bazara çıxarılan məhsullarımızın keyfiyyət standartını davamlı yüksəldərkən, maliyyətini aşağı salmaq əsas hədəfimizdir. Bunu həyata keçirərkən, insani dəyərlərə, ətraf mühit və hüquq qanunlarına tabe olmaq müştərilərimizin uzun müddətli məmnuniyyətinin təminatıdır. "Gəmiqaya Daş Məhsulları" xammal, məhsul və xidmət keyfiyyəti, məhsuldarlığı, idarənin səmərəliliyi və daimi inkişaf üçün elm, təcrübə, ölçmə və analiz təməlləri üzərinə qurulmuş bir anlayış ilə fəaliyyət göstərir. "Gəmiqaya Daş Məhsulları" vizyonu keyfiyyət etibarilə müştərilərin, tədarükçülərin və işçilərin həyat səviyəsini yüksəltməkdir. Şirkət təbii daş sektorunda dünyanın ən qabaqcıl firmalarından biri olmağı özünə hədəf seçmişdir. Bunun üçün məqsədimiz müştərilərin ustəkləri yolunda ən keyfiyyətli məhsul və xidməti zamanında öz adımız altında təqdim etməkdir. "Gəmiqaya Daş Məhsullarının" əsas devizi müştəri məmnuniyyətidir. Buna çatmaq üçün dəyişən müştəri tələbini dəqiq müəyyən etmək, uyğun qiymət vermək, məhsul problemsiz və tam vaxtında çatdırmaq mütləq şərtdir.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане