Layihə, xərc və tikinti idarəçiliyi, layihələndirmə

15040

АЕКОМ БРАНЧ ОФИС

Баку, Сабаильский р-он,
Хагани 45 A, 4-й этаж

Понедельник - Пятница

09:00 - 18:00

M

28 мая

Landmark III

Подробнее о компании

Команда "AECOM" в Азербайджане состоит из квалифицированных и опытных специалистов, предоставляющих полный спектр услуг как для местных, так и для международных клиентов. В настоящее время мы предлагаем следующие услуги: - Подготовительные строительные услуги - Управление проектами - Технический контроль и консультационные услуги - Управление затратами - Услуги в сфере проектирования, закупок и строительства (EPC), которые включают в себя управление многофункциональных комплексов, инженерное проектирование, экологический менеджмент и консультирование. Мы всегда гарантируем индивидуальный подход к конкретным потребностям каждого клиента. Независимо от объема услуг мы концентрируемся на внедрении эффективных инструментов управления для выполнения работ в срок и в рамках бюджета. Наши консультанты квалифицированные профессиональные эксперты с глубокими знаниями в области местных и международных рынков. Команда "AECOM" в Азербайджане получила международную аккредитацию ISO 9001:2008 (система менеджмента и качества), ISO 14001:2004 (система экологического менеджмента) и BS OHSAS 18001:2007 (система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья). *** "AECOM"un Azərbaycandakı heyəti həm yerli, həm də beynəxalq müştərilərə tam spektorlu xidmətlər təqdim edən peşəkar və təcrübəli mütəxəssislərdən ibarətdir. Hal-hazırda ölkə daxilində təqdim etdiyimiz xidmətlər sırasına: - Tikinti öncəsi və tikinti idarəçiliyi - Nəzarət və konsultasiya xidmətləri - Xərclərin idarəçiliyi - Mühəndis, satınalma və tikinti xidmətləri, habelə qarışıq tipli kompleks layihələrin layihə idarəçiliyi, mühəndis-kommunikasiya xidmətləri, ekoloji idarəçilik və konsultasiya daxildir. Biz daim hər bir müştərinin və onların layihələrinin xüsusi tələblərini qarşılamaq üçün öz xidmətlərimizi onlara uyğunlaşdırırıq. Xidmətlərin növündən asılı olmayaraq biz işi vaxtında, tələb olunan keyfiyyətdə və verilən büdcə daxilində bitirmək üçün effektiv idarəçilik vasitələrini tətbiq edirik. Bizim məsləhətçilərimiz yerli və beynəlxalq bazar haqqında dərin biliklərə malik olan yüksək kvalifikasiyalı peşəkar mütəxəssislərdir. Beynəxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) AECOM`un Azərbaycan ofisində audit keçirmiş və ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 və BS OHSAS 18001:2007 lisenziyalarını təltif etmişdir. *** "AECOM" team in Azerbaijan consists of qualified, experienced professionals, providing a full range of services for both local and international clients. The services we currently offer in country include: - Pre-construction - Construction management - Supervision and consultancy services - Cost management - Engineering, procurement and construction (EPC), including management of design of mixed used development projects; building engineering; environmental management; and consultancy. We always ensure we tailor our services to support the particular needs of each client and their project. Regardless of the scope of services, we concentrate on implementing efficient management tools so that works are completed on time, to the required quality and within budget. Our consultants are qualified professional experts with a sound knowledge of both local and international markets. The "AECOM" team in Azerbaijan has been audited by the International Organization for Standardization (ISO) and has been awarded ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and BS OHSAS 18001:2007.

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане