2351

BAKU CITY ACADEMY

Базовый и бизнес английский, IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, SAT, ACCA, CIMA, DipIFR, CFA, Microsoft Office, STATA, Business Trainings

2351

BAKU CITY ACADEMY

Баку, Ясамальский р-он,
Аловсат Гулиев 54

M

Ичери-шехер

ЦУМ

Подробнее о компании

“Baku City Academy" предлагает подготовительные курсы для сдачи международных стандартизированных тестов IELTS, TOEFL, GMAT, GRE, SAT, а также курсы общего и бизнес английского языка, немецкого, итальянского, испанкого и русского языка.
"Baku City Academy" также предлагает своим студентам специализированные курсы обучения пакету программ Microsoft Office. Для студентов желающих приобрести навыки работы с обрабатыванием статистических данных мы предлагаем курсы STATA.
Для cтудентов с финансовым уклоном созданы курсы для сдачи экзаменов международной специализации ACCA, DipIFR, CIMA, CFA.
Для компаний “Baku City Academy” организовывает краткосрочные бизнес тренинги и тренинги направленые на повышение социальных навыков. Также "Baku City Academy" предлагает тренинги созданные на индивидуальной основе в зависимости от деятельности компании.

* * * * * *

İnglis dilinin tədrisi və standartlaşmış testlərə hazırlıq istiqamətində "Baku City Academy" ümumi, biznes inglis dili kursları, alman, fransız, ispan, italiyan və rus dilləri, IELTS, TOEFL, GMAT, GRE və SAT beynalxalq standartlaşmış testlərinə hazırlıq kursları təklif edir.
"Baku City Academy" öz tələblərinə Microsoft Office ilə iş bacarıqlarını yüksəldmək üçün xüsusi təlimlər təklif edir. Əlavə olaraq, statistik proqram təminatları ilə işləmək həvəsi olan tələbələr üçün STATA proqramı üzrə təlimlər təklif edilir.
Şirkətimizdə maliyyə yönümlü tələbələr ACCA, DipIFR, CIMA, CFA beynəlxalq ixtisaslaşdırma imtahanlarına xüsusi yaradılmış kurslar vasitəsi ilə uğurla hazırlaşa bilərlər.
Hüquqi şəxslər üçün, tələb olunan qısa müddətli və sosial bacarıqlar üzrə təlimlər hazırlanır. "Baku City Academy" hər hüquqi şəxs üçün onun fəaliyyət növündən asılı olaraq individual şəkildə təlimlər qurur və həmin hüquqi şəxslərə uyğun olan təlim planı yaradır.