01.07.2023

Qurğu və Avadanlığın Texniki təhlükəsizlik ekspertizasının yazılması

Təhlükə Potensiallı Obyektlərdə istismar olunan Avadanlığın və Qurğuların Texniki Təhlükəsizlik Ekspertizasının keçirilməsi

Təhlükə potensiallı obyektlərdə istifadə olunan avadanlıq və texniki qurğuların texniki təhlükəsizlik sertifikatinin alınması ərəfəsində onların texniki təhlükəsizlik baxımından qüvvədə olan normativ texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğu müəyyənləşdirilməsi

-Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2002-ci il 8 iyul tarixli, 102 nömrəli qərarı;
-Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin2001-ci il 22 mart tarixli 67 nömrəli qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Texniki təhlükəsizlik ekspertizasının keçirilməsi Qaydaları”.
– Azərbaycan Respublikasinin 733-İQ  nömrəli, 02 noyabr 1999-cu il tarixli “Texniki təhlükəsizlik haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”

https://techin-sol.com/ 

Выставочный-стендВыставочный-стенд-в-Бакудизайн-выставочных-стендовстенды-для-выставкиизготовление-выставочных-стендовЗастройщик-стендов-в-Азербайджанереклама-стендреклама-стенд-в-Бакуреклама-стенд-в-Азербайджанестенды-для-рекламыстенды-для-рекламы-в-Бакустенды-для-рекламы-в-Азербайджане