Sertifikatlaşdırma və Standartlaşdırma

Azərbaycanda sertifikatlaşdırılma prosesi  ilə məşğul olan müəssisələrin kataloqu aşağıdakı siyahıdadır.
Filter
TECHNICAL INSPECTION SOLUTIONS Texniki qurğuların diaqnostikası və texniki pasportların hazırlanması  
 • Akad. Həsən Əliyev 82F
AZGIDASERT Sertifikatlaşdırma orqanı 
 • Davud Aslan 7 H
 • Nəriman Nərimanov
AZSERTCENTER Azərbaycanda məhsulların sertifikatlaşdırılması 
 • Davud Aslan 7 H
 • Nəriman Nərimanov
AZSERTSERVİS İnşaat Materiallarının Sertifikatlaşdırılması Orqanı 
 • Cəfər Xəndan 54
 • İstiqlaliyyət 31
 • İçərişəhər
 • Qurban Abbasov 29
EKOBÜRO "Yaşıl standartlar"üzrə binanın sığortalanması 
 • Vəli Məmmədov 22
 • İçərişəhər
 • Akad. Həsən Əliyev 86
FOOD CERT Beynəlxalq sertifikatlaşdırma, təlim, audit, məsləhət xidmətləri 
 • Azadlıq pr. 134
RZ-İNTER Defekttoskopiya, diaqnostika, sınaq işlərin aparılması və digər texniki xidmətlərin göstərilməsi 
 • Arif Heydərov 115/22
 • Nəriman Nərimanov

Sertifikatlaşdırma və Standartlaşdırma

Sertifikatlaşdırma və standartlaşdırma iqtisadiyyat üçün kifayət qədər önəmli proseslərdən hesab olunur.Sertifikatlaşdırma prosesində  keyfiyyət sertifikatı malların müqavilə şərtlərində nəzərdə tutulmuş keyfiyyət göstəricilərinə, insan həyatı və sağlamlığı üçün təhlükəsizlik tələblərinə, texniki xüsusiyyətlərə, ekoloji tələblərə uyğunluğunu təsdiq edən göndərmə sənədidir. Sertifikat ixracatçı və ya istehsalçı tərəfindən verilir. Keyfiyyət sertifikatı bir neçə nüsxədə tərtib edilməlidir. Malların idxalı,ixracı və istehsalı zamanı keyfiyyət sertifikatı gömrük və digər qurumlar üçün arayış sənədi kimi istifadə olunur, idxal olunan malların kəmiyyət və keyfiyyət xüsusiyyətləri haqqında məlumat verir.Standartlaşdırma prosesi isə məhsullar üçün vahid normanın tətbiqi üçün əhəmiyyətlidir.Beləliklə, standartlaşdırma prosesinin əsas məqsədi mövcud olan, planlaşdırılan məsələlərin həlli üçün təsbit olunmuş qaydaların, tələb və normaların istifadə olunması nəticəsində bu və ya digər sahədə qaydaya salınmanın optimal dərəcəsini əldə etməkdən ibarətdir.Ölkəmizdə sertifikatlaşdırma və standartlaşdırma prosesi ilə məşğul olan müəssisələrin ünvanları və əlaqə vasitələri səhifəmizdə qeyd olunub.Ətraflı məlumat üçün siyahıya nəzər yetirin.


Filter

Yerləşmə