İcra hakimiyyətləri

Bakıda eləcə də digər rayonlarda yerləşən icra hakimiyyəti orqanlarının ünvan məlumatlarını bir səhifədə topladıq. Ünvanları və əlaqə məlumatlarını incələmək üçün aşağıdakı bölmələrə göz gəzdirin.
Filter
4 saylı DÖVLƏT XƏZİNƏDARLIQ AGENTLİYİ 4 saylı Dövlət Xəzinədarlığ İdarəsi  
 • Natiq Əliyev 3 Е
 • Xətai
1 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi 1 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi 
 • Süleyman Rüstəm 54
1 saylı region üzrə Dövlət Əmək Müfəttişliyi 1 saylı region üzrə Dövlət Əmək Müfəttişliyi 
 • Ramin Qasımov
10 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi 10 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi 
 • Yavər Əliyev 16
11 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi 11 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi 
 • Məlik Mustafayev 4
12 SAYLI XƏZİNƏDARLIQ İDARƏSİ 12 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi 
 • Mətbuat pr. 1
12 saylı region üzrə Dövlət Əmək Müfəttişliyi 12 saylı region üzrə Dövlət Əmək Müfəttişliyi 
 • Fətəli Xan Xoyski 84
13 saylı region üzrə Dövlət Əmək Müfəttişliyi 13 saylı region üzrə Dövlət Əmək Müfəttişliyi 
 • Heydər Əliyev pr. 17
19 saylı region üzrə Dövlət Əmək Müfəttişliyi 19 saylı region üzrə Dövlət Əmək Müfəttişliyi 
 • Mirzə Fətəli Axundov pr. 33 A
2 SAYLI XƏZİNƏDARLIQ İDARƏSİ 2 saylı Xəzinədarlıq İdarəsi 
 • Səməd Vurğun 112

İcra hakimiyyətləri

İcra hakimiyyəti dövlət hakimiyyətinin üç əsas qolundan biridir. O, bir-biri ilə sıx surətdə bağlı olan müəyyən dövlət orqanları sistemində təmsil edilir. Bu sistem dövlət orqanlarının və qulluqçularının əsas çoxluğunu əhatə edir və geniş hüquqlara malikdir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına müvafiq olaraq icra hakimiyyətləri vahid sistemini yuxarı, mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları təşkil edir. Qanunların icrası icra hakimiyyətinin əsas funksiyasıdır. Ölkədə yerləşən icra hakimiyyəti orqanlarının ünvan və əlaqə vasitələri haqda məlumatlar səhifəmizdə ətraflı qeyd olunub. Bunun üçün yuxarıdakı İcra hakimiyyətləri bölməsinə nəzər yetirə bilərsiz.


Filter

Yerləşmə