1550

BALANS

Hüquq və konsaltiq xidmətləri

“Balans” şirkəti aşağıdakı xidmətləri göstərir:

1. Müqavilələrin hazırlanması və hüquqi analizi;
2. Hüquqi şəxslərin qeydiyyatı və müflisləşməsi ilə bağlı hüquq xidməti
3. Əmək və vergi hüququ üzrə məsləhətlərin verilməsi;
4. Fiziki və hüquqi şəxslərin mənafelərinin məhkəmə və digər dövlət orqanlarında müdafiə olunması;
5. Antikollektor xidməti - müştərilərin hüquqlarının banklar qarşısında müdafiə olunması;
6. Ailə, nikah, mülkiyyət və digər hüquq məsələri ilə bağlı hüquq xidməti;
7. Digər məsələlər ilə bağlı hüquq xidməti.

Valyuta Konvertoru

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB