2463

EGT EXPRESS

Bakıda loqistika üzrə xidmətlər

Компания "EGT EXPRESS" предлагает услуги международных грузовых перевозок (от 5 кг) и железнодорожных перевозок. Посредством широкой сети филиалов в странах Восточной Европы и странах СНГ, мы организуем доставку ваших грузов (LTL, FTL) безопасно, надежно с оформлением всех необходимых экспортных документов.
Мы располагаем собственным парком автомобилей, командой профессиональных экспертов и сотрудничаем только с проверенными транспортными партнерами. Благодаря онлайн-системе отслеживания грузов, вы сможете постоянно получать актуальную информацию о местонахождении вашего груза по всему маршруту.
Наше основное внимание сосредоточено на наземных транспортных перевозках штучных и оптовых грузов в страны СНГ, Монголию и страны Ближнего Востока. Список обслуживаемых направлений постепенно расширяется.

Мы также реализуем:

- железнодорожные грузоперевозки;
- морские грузоперевозки;
- авиационные грузоперевозки;
- комбинированные перевозки (автодорожные – авиационные, автодорожные – морские,
морские -железнодорожные или автодорожные - железнодорожные).

******

“EGT EXPRESS” şirkəti beynəlxalq yük daşımalar (5 kq-dan başlayaraq) və dəmir yolu yükdaşımalarını təklif edir. Şərqi Avropa və MDB ölkələrində geniş şöbələr şəbəkəsi vasitəsi ilə, biz sizin yüklərinizin (LTL, FTL) , bütün zəruri ixrac sənədlərinin qeydiyyata alınması ilə, təhlükəsiz, etibarlı şəkildə çatdırılmasını təşkil edirik.
Bizim öz avtomobil parkımız, peşəkar ekspertlər qrupumuz var və yalnız etibarlı nəqliyyat tərəfdaşları ilə əməkdaşlıq edirik. Yükləri onlayn izləmə sistemi sayəsində, siz yükünüzün bütün marşrut boyunca yerləşdiyi yer barəsində faktiki məlumat ala bilərsiniz.
Bizim əsas diqqətimiz MDB ölkələrinə, Monqolistan və Yaxın Şərq ölkələrinə tək və toplu yüklərin yerüstü nəqliyyat daşınmalarına yönəlmişdir. Xidmət istiqamətlərimizin siyahısı tədricən genişlənir.

Biz həmçinin həyata keçiririk:

- dəmir yolu yük daşınması
- dəniz yolu yük daşınması
- hava yolu yük daşınması
- birləşdirilmiş daşımalar (yol-hava, yol-dəniz, dəniz-dəmiryolu və ya yol-dəmiryolu).

*****

The company "EGT EXPRESS" offers services of international freight traffic (from 5 kg) and rail transportation. Through a wide network of branches in Eastern Europe and CIS countries, we arrange the delivery of your cargoes (LTL, FTL) safely, reliably with the registration of all necessary export documents.
We have our own fleet of cars, a team of professional experts and we cooperate only with reliable transport partners. With the online tracking system, you can always get up-to-date information about the location of your cargo along the entire route.
Our main focus is on land transportation of piece and bulk cargo to the CIS countries, Mongolia and countries of the Middle East. The list of destinations is gradually expanding.

We also realize:

- railway transportation;
- sea cargo transportation;
- air cargo transportation;
- combined transport (road - aviation, road - marine, sea-railroad or road-rail).

Valyuta Konvertoru

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB