290

FILEUR GLOBAL SECURITY GROUP

Mühafizə və təhlükəsizlik, nəzarət və müşahidə sistemləri

- Защита охраняемых объектов (офисов, территорий, предприятий, квартир и т.д);
- Обеспечение пропускных и внутриобъектных режимов в охраняемых объектах;
- Оказание технических услуг в связи с планированием, установкой и эксплуатацией охранной сигнализации в охраняемых объектах;
- Выработка рекомендаций на физических и юридических лиц в связи с проблемами безопасности и противоправных посягательств.

********

- Qorunan obyektlərin (ofislər, ərazilər, müəssisələr, mənzillər və s.) qorunması;
- Qorunan obyektlərdə buraxılış və obyektdaxili rejimlərin təmin edilməsi;
- Qorunan obyektlərdə təhlükəsizlik tədbirlərinin planlaşdırılması, quraşdırılması və istismarı ilə bağlı texniki xidmətlərin göstərilməsi;
- Təhlükəsizlik problemləri və qeyri-qanuni təcavüzlərlə əlaqədar fiziki və hüquqi şəxslər üçün tövsiyələrin hazırlanması.

********

- Protection of protected objects (offices, territories, enterprises, apartments, etc.);
- Provision of access and in-object modes in protected objects;
- Provision of technical services in connection with the planning, installation and operation of security alarms in protected facilities;
- Development of recommendations for individuals and legal entities in connection with security problems and illegal encroachments.

Konvertor

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB