2469

KASPİAN ŞİPYARD Azərbaycan

Xəzər dənizində ilk beynəlxalq gəmiqayırma şirkəti

"CASPIAN SHIPYARD" является первой международной судостроительной компанией в регионе Каспийского моря. Компания занимается обслуживанием морских месторождений нефти и газовой промышленности.

Konvertor

1 AZN = 0.58 USD = 0.48 EUR = 43.66 RUB
AZN
TL
USD
EUR
RUB