741

COMPUTER SERVICES&SUPPLIES

Kompüterlərin formatı və əməliyyat sistemlərinin yüklənilməsi

741

COMPUTER SERVICES&SUPPLIES

Sumqayıt,
Heydər Əliyev pr. 4-й квартал

"Karrvan" Ticarət Mərkəzi

Şirkət haqqında ətraflı

Наши услуги:
- Форматирование компьютеров и установка операционных систем
- Реабилитация и замена поврежденных частей компьютеров
- Программное обеспечение
- Установка антивирусов
- Создание сетей.

*****

Xidmətlərimiz:
- Kompüterlərin format olunması və əməliyyat sistemlərinin yüklənilməsi
- Kompüterlərin sıradan çıxmış hissələrinin bərpası və dəyişilməsi
- Proqram təminatı
- Anti-virusların yazılması
- Şəbəkələrin qurulması.